Meldgård Sø

Arealerne syd for søen er u-omgravede og derfor sikre. Her er gillpladser, borde og en indhegnet hundeskov. Fra broen må man søsætte medbragte ikke motoriserede både. Husk at holde dig syd for den udlagte flydespærre i søen. Søens nordbred er omgravet, og her kan være fare for kviksand i bredzonen.