Borgerforeningen

Formand: Dan Skovlyst

Mail: fasterholtborgerforening@gmail.com

 

Borgerforeningens formål er at varetage byen og omegnes fælles interesser, samt at arbejde for byens og omegnes miljø og forskønnelse. 

Borgerforeningens opgaver står bl.a. i:

·         At byde nye borgere velkommen til byen.

·         At være byens ansigt udadtil (her tænkes især overfor kommunen).

·         At kæmpe for at bevare de tilbud der er i Fasterholt, såsom busforbindelser og daginstitutionen

          Tusindfryd.

·         At tilbyde udlåning af flag til hejsning i byen, samt at flage til konfirmationer m.m.

·         At stå for vedligeholdelse af Baneparken og Trekanten.

·         At tilbyde borgerne en oprydningsdag en gang om året, hvor der ryddes op i byens gader.

·         At opretholde Fasterholts egen hjemmeside www.fasterholtby.dk.

·         At informere på Facebook gruppen ”Fasterholt”.

·         At støtte op om de forskellige foreninger i byen.

·         Samt for at søge midler i Landsbykontaktudvalget, skal man have en Borgerforening.

 

Medlemsfordele

For medlemmer af Fasterholt Borgerforening.

Alle, der er medlem af Borgerforeningen, kan få hejst flaget ved div. mærkedage, blot ved at henvende sig til den, der står for flagningen.

Hvis det er så uheldigt, at der skal flages for flere samme dag, f.eks. fødselsdag eller lign., må man aftale proceduren. Det kan også være ved f.eks. dødsfald/begravelse. Da sættes flaget først på halv og efter højtideligheden hejses flaget på hel.

OBS: Der bliver ikke hejst flag i stormvejr!

For flagning på Mølgaards plads kontakt venligst

Graver: Inge Krogager, tlf. 30 32 33 93

Desuden kan lyskæder, grill og de små flag, som står i garagen ved "Trekanten", lånes. Dog skal man selv hente og bringe dem, og det lånte skal afleveres i samme stand som da man lånte det. Kontakt venligst Dan Skovlyst, tlf. 29 86 66 31.

Hvis man IKKE er medlem af Fasterholt Borgerforening, så koster det 400 kr.  

 

Ellers har man altid muligheden for at blive meldt ind som nyt medlem.

Kontakt venligst 

 

Dan Skovlyst

tlf. 29 86 66 31

 

Festudvalget

Arrangerer bl.a. årets byfest.

Har du som borger, en ide til et arrangement, et par hænder du vil udlåne eller noget helt tredje, så er du mere en velkommen til at kontakte os direkte eller på mail fasterholtborgerforening@live.dk.

Hvis du kunne tænke dig at hjælpe til en af de aktiviteter, som i forvejen er ved at blive arrangeret, f.eks. lave mad, stå i bar, gøre rent m.m., skal du endelig tage kontakt, da det ikke er altid, vi lige kan huske om der er en borger der har sagt at de gerne vil hjælpe.

Festudvalget består pt. af:

Tina Thomsen, Leif Olsen, Annie F. Bubel, Dan Skovlyst, Dennis Olsen, Allan Husballe og Arne Bjerre.