Brunkulslejerne

Museet er opstillet i 1977. Det er museets formål, at orientere om brunkulsperioden fra 1940 til 1970. Det gør man i form af gamle fotos, genstande og værkstøj fra perioden. Museet er i besiddelse af tre autentiske arbejdshjem fra 1940érne, og en købmandsforretning fra 1941. Museet skildrer arbejdsliv og dagligliv for de 4.000 til 5.000 mennesker der boede i Søby.

Søby er et fantastisk naturområde på 3000 tdr. land. I dag er området beplantet, og de smukke brunkulssøer kommer helt til deres ret. Det er i dag svært at se, at området i 3 år var Danmarks "Ruhr-distrikt".

Læs mere om Brunkulslejerne her.