Menighedsrådet

Formand: Pia Bækgaard Jensen            tlf. 21 69 89 90

Næstformand: Thomas Thomsen          tlf. 22 15 92 13

Kasserer/Sekretær: Karina Kaas           tlf. 29 29 28 30

Kontaktperson: Jens Christian Jensen  tlf. 50 56 11 37

Kirkeværge: Allan A. Husballe               tlf. 20 86 13 79