Harrild Hede

Harrild Hede ligger mellem Ikast og Brande umiddelbart vest for Den Jyske Højderyg, og i et af de største øde områder i Midtjylland.

Her er der mulighed for at opleve åben lyng- og græs hede, der veksler med plantage og rene, hurtigt strømmende vandløb.

Man kan også opleve en særlig fauna, idet denne natur giver gode betingelser for hjortevildt og nogle sjældne fugle. I den sydlige del af området kan man se mange fortidsminder, bl.a. vandingsenge med eng vandingskanaler.

Læs mere om Harrild Hede og Nørlund plantage her og her.