Fasterholt Hanggliding & Paragliding center

Fasterholt Hanggliding & Paragliding center - er en klub for både hangglidere (dragefly) og paraglidere (glideskærme).

Klubben har ca. 40 medlemmer og er Danmarks største inden for drageflyvning.

I Fasterholt Hanggliding & Paragliding center flyver, instruerer og skoler vi både hanggliding og paragliding. Klubben bleb grundlagt i 1976 og er hjemhørende på Brandevej 14, 7330 Brande lige uden for den lille by Fasterholt. Her ligger klubbens optræksbane, som blev indviet i 1986 og senere udvidet til 1200 meters længde i 1996.

Optræksmetoden er "static line towing" med specialbyggede optræksbiler. Den maksimalt tilladte optrækshøjde er fastsat af Statens Luftfartsvæsen til 1500 fod MSL.

Når vejet ikke egner sig til optræksflyvning tager piloterne ud til skrænterne langs kysterne og flyver der.

Fasterholt Hanggliding & Paragliding center er medlem af Dansk Hanggliding & Paragliding Union.

Besøg hjemmesiden her.