Fasterholt Kirke - Gamle gravsten

I forbindelse af renovering af containerplads og ny sti, vil alle gamle gravsten 1. september blive fjernet og knust.Hvis man ønsker at afhente sin familiegravsten, skal det ske inden 1. september og efter henvendelse til Gravere på tlf.  30 32 33 93.Vi arbejder på at lave en natur mindeplads, hvor man kan, for et endnu ikke fastsat beløb og med en binding på 5 år, have sin gamle gravsten stående.Venligst Fasterholt Menighedsråd.