Generalforsamling i lyset af coronarestriktioner

Fra 6. januar 2021 kl. 12.00 er forsamlingsbekendtgørelsen ændret, så der ikke må være forsamlinger, hvor der er flere end fem til stede på samme sted og tid, og der er ikke længere en særregel for siddende forsamlinger.

Forsamlingsreglen på max. fem gælder til og med 28. februar 2021, men der kan selvfølgelig i perioden blive besluttet noget andet. Forsamlingsbekendtgørelsen ophæves den 1. marts 2021, så på nuværende tidspunkt er der ikke begrænsninger fra 1. marts 2021, men det kan naturligvis komme. I den forbindelse kan det også være, at der genindføres særregler for siddende forsamlinger.

De nugældende regler betyder altså, at Forsamlingshuset og Fasterholt Borgerforenings generalforsamling er underlagt max. fem-reglen frem til og med 28. februar 2021. I praksis betyder det, at der ikke er muligt at afholde fysisk generalforsamling. Vi vil indkalde på sædvanlig måde til afholdelse af generalforsamling i marts/april, når vi ved noget mere.

 

Med venlig hilsen

Forsamlingshuset og Fasterholt Borgerforening